Громадське обговорення ОП 2022

Пропонуємо вашій увазі та запрошуємо до обговорення освітньо-професійних програм «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»