Анкетування студентів 3 курсу (6 семестр, 2021 рік ОНОВЛЕНА)

До уваги студентів 3 курсу кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу, які навчаються за ОП «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzT4jky_DROg-VIDot6ASLUsDinnf3TfYGY4ByWzPubv_vHw/viewform
Пропонуємо Вам розширений перелік дисциплін вільного вибору на 7 та 8 семестр 2021/2022 року.
З силабусами дисциплін можна ознайомитися на сайті кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>