Нормативні документи

ЗБІРНИК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЧНУ 2021

Закон про Вищу освіту

Стандарт професії:
“Письмовий перекаладач”
“Усний перекладач”

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в ЧНУ

Положення про засади безконфліктних ситуацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу в ЧНУ

Стратегічний план розвитку Університету

Етичний кодекс Чернівецького національного університету імні Юрія Федьковича

Правила внутрішнього розпорядку

Положення про академічну мобільність

Положення про організацію освітнього процесу в ЧНУ

Положення про контроль і систему оцінювання в ЧНУ

Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти

Положення про порядок реалізації студентами права на вибір навчальних дисциплін

Положення про індивідуальний графік навчання студентів

Положення про рейтинг студентів

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти

Положення про переведення на навчання за кошти державного бюджету

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти

Положення про виявлення та запобігання плагіату

Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу

Положення про кафедру ЧНУ

Comments are closed