Курсові роботи 2021-2022 р.

 

Група №341

1 Горлач Віталія Михайлівна Лесінська О.М. Мовні засоби створення особистісного портрета персонажу художнього твору ( на матеріалі роману Люсі Мод Монтгомері « Anne of Green Gables”)
2. Григорчук Наталія Михайлівна Чепишко Р.М. Англомовні скорочення у соціальних мережах: функціональний і семантичний аспекти
3. Гуменюк Божена Романівна Чепишко Р.М. Мовні особливості перекладу сучасної англомовної поезії
4. Добровольська Анастасія Василівна Худик К.Г. Інтернаціоналізми та «хибні друзі перекладача» у англомовних науково-технічних текстах
5. Костинюк Софія Михайлівна Лесінська О.М. Функціональні особливості англійських прислів’їв та приказок про явища погоди
6. Кучмінська Олеся Іванівна Петренко О.Д. Структурно- функціональні особливості термінів у англомовних юридичних текстах
7. Николин Ольга Михайлівна Лесінська О.М. Лексико-граматичні особливості вживання ідіом в англомовних медійних текстах (зіставний аналіз)
8. Садовник Олеся Вікторівна Головащенко Ю.С. Лексико-граматичні  особливості газетних заголовків англійської мови
9. Тодорюк Оксана Олександрівна Худик К.Г. Англійські фразеологізми на позначення емоційного стану людини та способи їх відтворення українською мовою
10. Хромова Євгенія Михайлівна Худик К.Г. Англійські казкові реалії та особливості їх перекладу українською мовою
11. Цап`юк Максим Іванович Худик К.Г. Асоціативні зв’язки, породжувані концептом кохання у романах Дж.Мойєс, та їхнє відтворення в українському перекладі
12. Чубатюк Софія Вадимівна Чепишко Р.М. Значення соціокультурного аспекту в перекладі
13 Янчу Денис Чепишко Р.М. Особливості молодіжного сленгу в англійській мові

Група №342

1. Боднарюк Іван Ілліч Лесінська О.М. Інтернаціоналізми та хибні друзі перекладача у англомовних і науково-технічних текстах
2. Василенко Наталія Михайлівна Сунько Н.О. Фразеологічні одиниці як засіб атракції англомовного газетного заголовка
3. Задорожна Валерія Олегівна Сунько Н.О. Переклад еліптичних газетних заголовків
4. Козловська Людмила Іванівна Сунько Н.О. Мовна гра як прояв інтертекстуальності у газетно-публіцистичному дискурсі та способи їх перекладу
6. Петрова Олександра Русланівна Нузбан О.В. Мовна репрезентація  гендеру в англійській мові
7. Роземборська Анастасія В`ячеславівна Нузбан О.В.  Лексико-стилістичні засоби в політичних промовах Барака Обами
8. Співак Юлія Вікторівна Нузбан О.В. Скорочення та абревіація в газетно-журнальній публіцистиці англійською мовою
9. Сусленська Євгенія Андріївна Равлюк І.Є.  Неологізми сфери шоу бізнесу та способи їх передачі українською мовою ( на матеріалі англомовних ЗМІ)
10. Тодорчук Владислав Валентинович Лесінська О.М. Лексичні засоби створення страху в творах американського письменника Стівена Кінга
11. Томащук Христина Михайлівна Лесінська О.М. Засоби відтворення переконання у промовах британських та американських політичних промов
12. Черниш Віталіна Ігорівна Лесінська О.М. Функціонально-семантичні характеристики англо-американських запозичень у молодіжному сленгу сучасної української мови

Група №343 

1. Андрійчук Аліна Сергіївна Нузбан О.В.  Лексико-граматичні особливості англомовного науково-технічного тексту
2. Васкан Наталія Володимирівна Микитюк І.М. Лінгвостилістичні особливості пейзажного опису в англійськомовному художньому тексті
3. Войцехівська Евеліна Валеріївна Бялик В.Д. Скорочення та абревіація в англомовному тексті
4. Лакуста Наталія Олегівна Нузбан О.В.  Особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови (на матеріалі соціальних мереж)
6. Лобань Данило Валерійович Нузбан О.В. Лексико-семантичні особливості англомовного корпоративного сленгу
7. Насіф Нур Аль Худа Нузбан О.В.  Компаративні фразеологізми сучасної англійської мови та їхній прагматичний потенціал
8. Повх Вікторія Віталіївна  Косенко А.В,  Функціональні особливості англійських прислів’їв та

приказок

9. Прибилюк Юлія Романівна Лесінська О.М.  Неологізми сфери шоу-бізнесу та способи їх передачі українською мовою ( на матеріалах англомовних ЗМІ )
10. Рудей Олександра Дмитрівна Петренко О.Д. Лінгвостилістичні особливості англомовних політичних промов ( на матеріалі промов Вінстона Черчілля)
11. Якимчук Катерина Сергіївна Петренко О.Д. Лексико-семантичні особливості англомовних мультиплікаційних фільмів та специфіка їхнього перекладу українською мовою
12 Циганков Ігор Олегович Косенко А.В.  Особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови

 

Група №344

 

1. Бевцик Діана Віталіївна Сунько Н.О. Способи трансформації прецедентних феноменів у пресі
3. Задорожна Наталія Дмитрівна Бялик В.Д. Безеквівалентна лексика в оригіналі та перекладі ( на матеріалі роману Грегорі Девіда Робертса «Шантарам»
4. Запорожан Вікторія Петрівна Головащенко Ю.С. Структурно-граматичні особливості британських рекламних текстів
5. Захарець Вадим Миколайович Бялик В.Д. Особливості перекладу в оригіналі « Digital Fortress” Dan Brown
6. Кушмелюк Христина Юріївна Головащенко Ю.С. Функціональні особливості англійських прислів’їв та приказок
7. Москалюк Марія Олексіївна Сунько Н.О. Переклад інтертекстуальної метафори у газетно-публіцистичному дискурсі
8. Олійник Діана Володимирівна Гафу Т.Г. Перекладацький аналіз  текстів офіційно-ділового( науково-технічного/ газетно-публіцистичного) стилю
9. Орлецька Марія Віталіївна Лесінська О.М. Лексичні особливості англомовних та україномовних текстів політичних промов
10. Сідор Максим Володимирович Бялик В.Д. Лінгвістичні особливості перекладу « The eleventh commandment” Jeffrey Archer
11. Чигрин Тетяна Станіславівна Чепишко Р.М. Особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови
12. Чорнописький Максим Миколайович Чепишко Р.М. Особливості вербалізації концепту « Страх» в англомовних прозових творах ( на матеріалі творів Г.Лавкрафта
13. Шенкарюк Віолета Василівна Сунько Н.О. Особливості перекладу алюзії як засобу вираження авторської інтенції в англомовному газетному заголовку.

 

 

 

Група №345

1. Атаманюк Наталія Богданівна Лесінська О.М. Засоби вираження ввічливості в англомовній кореспонденції та їх переклад українською мовою
2. Воробець Олексій Олегович Куконіна Н.А. Лінгвокультурні лакуни в міжкультурній комунікації: особливості їх елімінації при перекладі
3. Гіж Катерина Юріївна Нузбан О.В. Абревіатури та скорочення у текстах електронної  комунікації: лексико-семантичні та прагматичні аспекти
4. Дармороз Сергій Сергійович Гафу Т.Г. Особливості перекладу науково-технічного тексту
5. Лиманюк Юлія Василівна Гафу Т.Г. Функціональні особливості англійських прислів’їв та приказок
6. Литвин Євгенія Ігорівна Сунько Н.О. Структурно-семантичні особливості англійських юридичних термінів
7. Могущий Владислав Валерійович Чепишко Р.М. Лексичні Засоби створення страху в творах американського письменника Стівена Кінга
8. Морараш Міхаела Гафу Т.Г Лексико-семантичні особливості англомовних мультиплікаційних фільмів та специфіка їх перекладу українською мовою
9. Пастушок Еліна Павлівна Лесінська О.М. Перекладацький аналіз текстів офіційно-ділового ( науково-технічного/ газетного/публіцистичного стилю
10. Прус Анна Володимирівна Беженар І.В. Стилістичні особливості рекламних текстів та їх відтворення у перекладі
11. Смеріка Віолетта Петрівна Головащенко Ю.С. Лінгвістичні засоби вираження гендеру в англійській мові
12. Татарин Тетяна Володимирівна Чепишко Р.М.  Неологізми публіцистичного стилю в англійській та українській мовах
13. Унгурян Сергій Головащенко Ю. С. Особливості вживання ідіоматичних виразів з емотивним компонентом у британських публіцистичних текстах
14. Фулитка Анастасія Юріївна Сунько Н.О. Лексичні особливості англомовних та україномовних текстів політичних промов
15. Шаповалова Яна Євгенівна Косенко А.В. Лексико-семантичні особливості англомовного соціального сленгу
16. Якимічева Тетяна Валеріївна Новосадська О.Б. Англомовний рекламний текст як відображення національної картини світу та особливості його перекладу

Група №346

 

1. Глова Аліна Олегівна Новосадська О.Б. Лексико-семантичні та граматико-синтаксичні особливості англомовних субтитрів у медіа матеріалах
2. Годенчук Лілія Анатоліївна Новосадська О.Б. Особливості вживання ідіом в англомовних  медійних текстах
3. Дідик Людмила Василівна Новосадська О.Б. Засоби вираження привертання уваги адресата в англійських текстах художнього та публіцистичного стилів та їх переклад українською
4. Єдинак Лілія Володимирівна Нузбан О.В. Лінгвістичні особливості англомовних рекламних текстів
5. Ксеншкевич Вікторія Сергіївна Заслонкіна А.В. Структурно-семантичні особливості англійсько-українського перекладу медичних термінів
6. Малькут Ірина Михайлівна Новосадська О.Б. Переклад ідіоматичних, фразеологічних виразів
7. Рудей Сніжана Русланівна Чепишко Р.М. Лексико-семантичні особливості англомовного соціального сленгу
8. Сенів Анастасія Дмитрівна Новосадська О.Б.  Англійські фразеологізми на позначення емоційного стану людини та способи їх відтворення українською мовою
10. Соколовський Олександр Віталійович Петренко О.Д. Англійські казкові реалії та особливості їх перекладу українською мовою
11 Томащук Мирослав Васильович Новосадська О.Б. Інтернаціоналізми та хибні друзі перекладача у англомовних науково-технічних текстах
12. Франчук Богдана Русланівна Новосадська О.Б. Скорочення та абревіація а англомовному тексті

 

Група №347 

 

1. Андрухович Сергій Сергійович Кушнерик В.І. Переклад дейктичних елементів тексту
2. Андрушко Сергій Васильович Нузбан О.В. Лексичні засоби створення страху в творах американського письменника Стівена Кінга (на матеріалі роману “Воно”)
3. Балан Тетяна Русланівна Лесінська О.М. Особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови
4 Бренік Олександр
5. Дзера Тетяна Юріївна Кушнерик В.І. Лінгвостилістичні особливості англомовних політичних промов
5. Дудар Олександр Васильович Кушнерик В.І. Особливості вербалізації концепту «страх» в англомовних прозових творах (на матеріалі творів Г.Лавкрафта)
6. Клявзуник Наталія Петрівна Кушнерик В.І. Особливості локалізації в перекладі кінематографу
7. Лазорик Мар`яна Богданівна Чепишко Р.М. Стереотипізація образу жінки в англійській та українській картинах світу та її відображення при перекладі
8. Осадчук Андріана Олексіївна Нузбан О.В. Англомовний  медіатекст як сфера функціонування ідіом
9. Ропчан Діана Вікторівна Чепишко Р.М. Функціональні особливості англійських прислів’їв та приказок
10. Стучинський Валерій Вадимович Гафу Т.Г. Особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови
11. Шемчук Світлана Олександрівна Нузбан О.В. Функціонально-семантичні особливості вживання англомовних скорочень в інтернет-комунікації
12. Шимков Юрій Валерійович Гафу Т.Г. Стилістичні особливості рекламних текстів та їх відтворення у перекладі

304

1. Биндю Тетяна Валеріївна Заслонкіна А.В. Еквівалентність в українському перекладі англомовної науково-технічної документації
2 Бічер Анна Михайлівна Петренко О.Д. Лінгвістичні засоби вираження гендеру в англійській мові
3 Братко Валерія Сергіївна Петренко О.Д. Лексико-семантичні особливості англомовного соціального сленгу
4 Гаврилюк Інна Іванівна Петренко О.Д. Лексичні особливості англомовних та україномовних текстів політичних промов
5 Гречух Вікторія Романівна Заслонкіна А.В. Стилістичні особливості англомовних рекламних текстів та особливості їхньої передачі українською мовою
6 Дмитрюк Юлія Петренко о.Д. Особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови
7 Єричук Марина Михайлівна Петренко О.Д. Абревіатури та скорочення у текстах електронної комунікації
8 Запотічна Христина Дмитрівна Худик К.Г.
9 Ілаш Валерія Олегівна Сунько Н.О. Імпліцитний зміст політичних промов Дж. Байдена
10 Кіріяк Марина Миколаївна Петренко О.Д. Мовні особливості перекладу сучасної англомовної поезії
11 Козачук Михайлина Сергіївна Бялик В.Д. Особливості відтворення емоції розчарування в романі Даніели Стіл « Дім»
12 Козьменко Анастасія Дмитрівна Петренко О.Д. Неологізми сфери шоу-бізнесу та способи їх передачі українською мовою( на матеріалах англомовних ЗМІ
13 Колісник Вікторія Вікторівна Бялик В.Д. Відтворення фразеологічних одиниць на позначення психологічного стану протагоніста у перекладі
14 Кулічевська Анастасія Сергіївна Петренко О.Д. Лексичні засоби створення страху в творах американського письменника Стівена Кінга
15 Куруц Марина Василівна Петренко О.Д. Вербальні засоби впливу в англомовних медійних текстах
16 Лазарюк Діана Миколіївна Косенко А.В.
17 Личук Вадим Олександрович Куконіна Н.А. Домінанти авторського стилю та їх відтворення в перекладі.
18 Маніга Тетяна Миколаївна Петренко О.Д. Англомовний рекламний текст як відображення національної картини світу та особливості його перекладу
19 Маньо Ірина Русланівна Петренко О.Д. Особливості перекладу науково-технічного тексту
20 Михайлюк Аліна Іванівна Петренко О.Д. Лексичні особливості англійських юридичних текстів різних жанрів
21 Одинокова Анастасія Андріївна Петренко О.Д. Англійські казкові реалії  та особливості їх перекладу українською мовою
22 Пресунько (Бабюк) Марія Василівна Сунько Н.О. Проблеми відтворення термінологічних абревіатур та акронімів у перекладі
23 Рождєствєнська Анастасія Вікторівна Худик К.Г. Топоніми в англомовних художніх текстах та їх переклад українською мовою
24 Рудницька Анастасія Віталіївна Петренко О,Д,
26 Ряба Яніна Русланівна Косенко А.В
28 Тиводар Діана Михайлівна Сунько Н.О. Проблеми перекладу наукової термінології
29 Ткач Анна Вадимівна Петренко О.Д. Стереотипізація образу жінки в англійській та українській картинах світу та її відображення при перекладі
30 Федоркова Софія Русланівна Сунько Н.О. Лінгвістичні та візуальні засоби впливу в рекламі харчових продуктів США
31 Халатурник Ірина Тарасівна Петренко О.Д. Скорочення та абревіація в англомовному тексті
32 Штефкі Ліліана Арестидіївна Гафу Т.Г. Особливості перекладу політичних текстів зі східних мов на українську

 

 

 

441

 

ПІБ Керівник Тема
1 Андріїшин Юрій Володимирович Бялик В.Д. Політкоректна лексика в сучасному англомовному медіа тексті та шляхи її відтворення українською мовою
2 Бойко Андрій Іванович Сунько Н.О. Реклама як інтертекстуальний феномен
3 Боровська Христина Ігорівна Бялик В.Д. Особливості перекладу інфінітиву
4 Гарасим`юк Роксолана Михайлівна Сунько Н.О. Прецедентний текст як основа лінгвостилістичної категорії інтертекстуальності
5 Душенко Артем Володимирович Бялик В.Д. Особливості відтворення поетичної метрики в перекладі
6 Завальнюк Віталій Юрійович Бялик В.Д. Лексичні засоби створення страху у романах американського автора Стівена Кінга
7 Онеску Світлана Ігорівна Бялик В.Д. Функціональні особливості прислів’їв та приказок
8 Пентескул Каріна Григорівна Сунько Н.О. Інтертекстуальність як прояв підтексту автора в художньому дискурсі
9 Поповецька Яна Едуардівна Лесінська О.М. Структурно-граматичні та лексичні особливості заголовків англомовних медіатекстів у комунікативно-прагматичному аспекті
10 Супрович Ілана Дмитрівна Сунько Н.О. Особливості перекладу абревіатур в ГЗ
11 Малишевська Інна Бялик В,Д. Абревіатури та скорочення у текстах електронної комунікації
12 Бондарчук Анна Заслонкіна А.В. Принципи смислового моделювання художнього перекладу (на матеріалі аналізу перекладацьких трансформацій в українській версії роману Л. М. Монтгомері “Енн із Зелених Дахів”)

Группа 442

  ПІБ Керівник Теми
1. Атаманюк Марко Петрович Куконіна Н.А. Перекладацькі трансформації в українських перекладах новели Едгара Аллана По « Береніка»
2. Буячок Юлія Юріївна Косенко А.В. Лінгвопрагматичні особливості перекладу політичних промов ( на  матеріалі президентської виборчої кампанії у США 2016 року)
3. Верега Вікторія Михайлівна Заслонкіна А.В. Особливості використання компресії та декомпресії при перекладі англомовних кіносценаріїв

 

4. Гуз Анастасія Віталіївна Косенко А.В. Лінгвостилістичні особливості англомовних політичних промов на матеріалі промов Вінстона Черчілля
5. Джумарик Владислав Сергійович Лесінська О.М. ідіоматичні вирази та усталені словосполучення в художньому творі: лінгвопрагматичний і перекладознавчий аспекти
6. Мацоцький Вадим Євгенович Прохоров М.Г. Пасивні та каузативні конструкції в англомовних науково-технічних текстах
7. Овачук Леонід Ілліч Лесінська О.М. Лексико граматичні особливості перекладу термінів галузі інтернет-технологій
8. Остафійчук Ганна Володимирівна Косенко А.В. Особливості перекладу англійських прислів’їв та приказок
9. Пальоха Анна Валеріївна Косенко А.В. Особливості використання інверсії у творі Чарльза Діккенса « Олівер Твіст»
10. Пасовиста Діана Василівна Косенко А.В. Переклад ідіоматичних/фразеологічних виразів
11. Погоріла Аліна Володимирівна Заслонкіна А.В. Лінгвокультурна адаптація при перекладі мультиплікаційного фільму « Нікчемний я»: стратегії та особливості
12. Попко Олександр Олександрович Прохоров М.Г. Взаємодія словотвору та перенесення значення у неологізмах ( на матеріалі науково-технічної літератури)
13. Цицюра Дарія Русланівна Косенко А.В. Використання та переклад метафор у художніх творах ( на основі роману Джоджо Мойес « До зустрічі з тобою»)
14. Чорнокожа Влада Юріївна Сунько Н.О. Проблеми перекладу англомовних газетних заголовків
15. Шородок Василь Анатолійович Лесінська О.М. Мовні засоби вираження, зображення та розвитку магії в англомовних  жанрах фентезі

 

             443

  ПІБ Керівник Теми
1 Боднарук Анатолій Максимович Бялик В.Д, Компресія та декомпресія в перекладі робіт Гая Річі
2 Боднарюк Владислав Миколайович Кушнерик В.І.
3 Гівчак Ірина Миронівна Сунько Н.О. Фразеологічні одиниці різного походження в англомовному газетному заголовку та способи їх перекладу
4 Гнитко Надія Анатоліївна Сунько Н.О. Мовна гра як прояв інтертекстуальності в газетно-публіцистичному дискурсі та способи її перекладу
5 Гавриш Іван Іванович Прохоров М.Г. Словотворчі моделі неологізмів в сучасній англійській мові та способи їх перекладу
6 Мальська Марія Ігорівна Заслонкіна А.В. Особливості перекладу медичної термінології у художній літературі (на матеріалі оригіналу і перекладу роману Т. Ґеррітсен „Хірург”)

 

7 Перейма Іванна Ярославівна Косенко А.В. Лінгвостилістичні засоби створення пейзажного опису в англомовних художніх творах
8 Покиданець Аліса Олегівна Лесінська О.М. Засоби вираження категорії емоційності в сучасних англійських текстах
9 Приймак Діана Петрівна Прохоров М.Г. Фразеологічні одиниці в англомовних медійних текстах
10 Прокопів Віктор Олександрович Косенко А.В. Лексико-семантичні та граматичні особливості фахової лексики англомовних текстів спортивної тематики та її переклад українською мовою
11 Процик Олена Володимирівна Заслонкіна А.В. Лексичні трансформації в українському перекладі серії романів Ф.Пулмана «Темні початки»
12 Семенюк Анастасія Сергіївна Косенко А.В. Англомовні скорочення  у соціальних мережах: функціональний і семантичний аспекти
13 Юзефович Ніколь Михайлівна Косенко А.В. Лексичні особливості англомовних та україномовних текстів політичних промов
14 Яроцька Анастасія Іванівна Заслонкіна А.В. Принципи перекладу мистецтвознавчих і релігійних термінів (на матеріалі оригіналу і перекладу романів Д.Брауна)

 

 

444

  ПІБ Керівник Тема
1 Андоній Юлія Вікторівна Гафу Т.Г. Лексичні Та синтаксичні Особливості перекладу
2 Житарюк Ангеліна Миколаївна Сунько Н.О. Ремінісценції в текстах сучасних засобів масової інформації та особливості їх перекладу
3 Край Христина Святославівна Беженар І.В. Технологія навчання студентів-філологів синхронного перекладу
4 Кусік Анастасія Юріївна Гафу Т.Г. Вербальні засоби впливу в англомовних медійних текстах
5 Марковська Тетяна Любомирівна Гафу Т.Г. Комунікативний підхід у перекладі
6 Мікловда Сергій Сергійович Головащенко Ю.С, Фразеологічні одиниці в англомовних медійних текстах
7 Мількова Валерія Ігорівна Прохоров М.Г. Англомовний рекламний текст як відображення національної картини світу та особливості його перекладу
8 Романовська Анастасія Вікторівна Гафу Т.Г. Лексико-граматичні особливості англомовних афоризмів
9 Туєва Анастасія Олегівна Прохоров М.Г Абревіатури та скорочення в текстах електронної комунікації
10 Фрасинюк Юлія Петрівна Прохоров М..Г. Лексичні засоби створення страху в творах американського письменника Стівена Кінга
11 Цвеленюк Іван Васильович Прохоров М.Г. Лексико-граматичні особливості англійських науково-технічних текстів
12 Яловега Іван Вікторович Прохоров М.Г. Фразеологічні інновації у системі англійської мови XXI сторіччя( на матеріалах ЗМІ)

 

445  

 

  ПІБ Керівник Тема
1 Голомисова Катерина Дмитрівна Заслонкіна А.В. Вербалізація концепту FEAR / СТРАХ в англійській та українській мовах (на матеріалі оригіналів та перекладів романів С. Кінга)
2 Грижук Богдан Васильович Прохоров М.Г. Абревіатури та скорочення у текстах електронної комунікації
3 Залипка Владислав Тарасович Лесінська О.М. Особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови
4 Кіщук Ростислав Петрович Прохоров М.Г. Значення соціокультурного аспекту в перекладі
5 Ковальова Анна Русланівна Худик К.Г. Скорочення та абревіація в англомовному тексті
6 Козловська Тетяна Іванівна Гафу Т.Г. Англомовні скорочення у соціальних: функціональний і семантичний аспекти
7 Кравець Анна Сергіївна Лесінська О.М. Лексико-граматичні засоби вираження емфази у романі P.Piггса « MissPegerine’shomeforPeculiarChildren»
8 Крупчак Марта Олександрівна Прохоров М.Г. Функціональні особливості англійських прислів’їв та приказок
9 Молчанова Дарина Олександрівна Гафу Т.Г. Мовні засоби вираження іронії в художніх англомовних текстах та її переклад українською мовою
10 Опаєць Дарія Костянтинівна Гафу Т.Г.   Експресивний синтаксис у книгах Дж.Роулінг та засоби його перекладу українською мовою
11 Прокоп`юк Ліліана Андріївна Лесінська О.М, Англійські фразеологізми на позначення емоційного стану людини та способи їх відтворення українською мовою
12 Терехіна Богдана-Ніколєтта Вікторівна Куконіна Н.А. Переклад ідіоматичних/фразеологічних виразів
13 Шевчук Христина Борисівна Лесінська О.М. Міфоніми як специфічний клас іменників та  особливості їх перекладу

 

446

 

1 Бабенко Антон Олександович Комунікативно-прагматичні особливості сучасних політичних промов та їх переклад
2 Барабанова Дарія Лесінська О.М. Неологізми сфери шоу-бізнесу та способи їх передачі українською мовою ( на матеріалах англомовних ЗМІ )
4 Друк Каріна Олександрівна Кушнерик В.І. Перекладацький аналіз текстів офіційно-ділового ( науково-технічного/газетно/публіцистичного) стилю
5 Камінська Юлія Анатоліївна Лесінська О.М. Лексичні особливості англоломовних та україномовних текстів політичних промов
6 Ковальчук Наталія Володимирівна  
7 Костинюк Світлана Іллівна Косенко А.В. Створення комічного ефекту в англомовному анекдоті як лінгвістична і перекладознавча проблема
8 Олеськів Сергій Вікторович Лесінська О.М. Лексико-семантичні та граматико-синтаксичні особливості англомовних субтитрів у медіа матеріалах
9 Петрук Вікторія Андріївна Лесінська О.М. Особливості вербалізації концепту « страх» в англомовних прозових творах ( на матеріалі творів Г. Лавкрафта»)
10 Сисак Денис Анатолійович Лесінська О.М. Стилістичні особливості рекламних текстів та їх відтворення у перекладі
11 Старчук Ольга Миколаївна Косенко А.В. Переклад ідіоматичних/фразеологічних виразів
12 Яцюк Яна Василівна Лесінська О.М. Особливості перекладу англомовної реклами українською ( на матеріалі рекламних кампаній косметичних засобів)
13 Палагнюк Максим

447

 

  ПІБ Керівник Тема
1 Гнатюк Катерина Андріївна Прохоров М.Г. Стереотипізація образу жінки при перекладі в англійських та українських картинах світу
2 Гупка Катерина Миколаївна Беженар І.В. Гендерно-маркована лексика в сучасному англомовному медіа тексті та шляхи її відтворення українською мовою
3 Дирик Адріана Володимирівна Беженар І.В. Технологія навчання студентів-філологів письмового перекладу публіцистичних текстів
4 Ільчук Руслан Русланович Гафу Т.Г. Вплив контексту на створення та структуру тексту перекладу
5 Кірилюк Вадим Іванович Гафу Т.Г. Переклад як об’єкт лінгвістичного моделювання
6 Клевчук Ольга Василівна Прохоров М.Г. Лінгвістичні засоби вираження гендеру в англійській мові
7 Крижанівська Богдана Володимирівна Прохоров М.Г. Топоніми в англомовних художніх текстах та їх переклад українською мовою
8 Лукань Алла Дмитрівна Прохоров М.Г. Абревіатури та скорочення у текстах електронної комунікації
9 Павлюк Анастасія Тодорівна Прохоров М.Г. англійські фразеологізми на позначення емоційного стану людини та їх відтворення українською мовою
10 Палій Віталіна Олександрівна Гафу Т.Г. Вербальні засоби впливу в англомовних медійних текстах
11 Патраш Діана Валеріївна Прохоров М.Г. абревіатури та скорочення в англомовній науково-технічній літературі
12 Семенюк Владислав Олегович Прохоров М.Г. Способи перекладу ІТ-термінів в економічних англомовних та україномовних текстах
13 Херувимова Ілона Юріївна Бялик В.Д. Особливості молодіжного сленгу

404

1 Акостакіоає Ангеліна-Адріана Андріанівна Новосадська О,Б. «Стилістичні особливості рекламних текстів та їх відтворення у перекладі»;

 

2 Бенеш Марія Володимирівна Микитюк І.М. Стилістичний потенціал вторинних найменувань персонажів у художньому тексті
3 Гонтар Олена Володимирівна Бялик В.Д. «Англомовні скорочення у соціальних мережах: функціональні і семантичний аспекти»;
4 Гупка Катерина Миколаївна Гафу Т.Г. «Експресивний синтаксис і трансформації у книгах Дж. Роулінг. Засоби його перекладу українською мовою»;

 

5 Дирик Адріана Вол Прохоров М.Г. «Структурно-семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом-зоонімом»;

 

6 Доготар Андрій Русланович Сунько Н,О. «Переклад еліптичних газетних заголовків»;

 

7 Драган Елеонора Мих Худик К.Г. «Скорочення та абревіація в англомовному тексті»;

 

8 Дудчак Ольга Миколаївна Новосадська О.Б. «Лексико-граматичні та стилістичні особливості англомовних рекламних слоганів: діахронічний та перекладознавчий аспекти»;

 

9 Каглюк Христина Владиславівна Худик К.Г. Лексико-семантичні особливості функціонування звуконаслідувальної лексики в англомовних художніх творах та специфіка її відтворення українською мовою
10 Костя Анна Богданівна Равлюк? «Особливості вживання ідіом в англомовних медійних текстах»;

 

11 Лебідь(Семенко) Каріна Миколаївна Куконіна Н.А. Множинність перекладу як шлях до досягнення об’єктивності відтворення оригіналу.

 

12 Лупу Аріна Віталіївна Сунько Н.О, «Особливості перекладу алюзії як засобу вираження авторської інтенції в англомовному газетному заголовку політичної тематики»;

 

13 Михайлов Дмитро Дмитрович
14 Онуфрійчук Каріна Юріївна Заслонкіна А.В. Семантико-структурні особливості перекладу термінів фахової мови психології (в англійсько-українському перекладі)

 

15 Симотюк Тетяна Іванівна Лесінська О.М, «Заперечення в художньому стилі та їх переклад українською мовою»;

 

16 Тригубляк Катерина Андріївна Новосадська О.Б. «Функціонування англомовного військового сленгу на його переклад українською мовою»
17 Шологон Ірина Іванівна Новосадська О.Б. «Абревіатури та скорочення у текстах електронної комунікації»;

 

18 Щавінська Ольга Вікторівна Сунько Н.О, «Лінгвопрагматичні особливості перекладу політичних промов (на основі президентської виборчої кампанії в США в 2016 році)»;

 

19 Худзінська Володимира Володимирівна Бялик В,Д. «Англійські фразеологізми на позначення емоційного стану людини та способи їх відтворення українською мовою (на основі роману “Jane Eyre” by Charlotte Bronte)»;

 

Comments are closed