Освітні програми

Освітні програми

Освітньо-професійні програми 2018

Освітньо-професійні програми 2020

Освітньо-професійні програми 2021

Силабуси

Таблиця змін у структурних компонентах в освітньо-професійній програмі

Дисципліни вільного вибору студентів на 2021-2022 н.р.: Анкетування

Обговорення нової ОП

АНКЕТА для зовнішніх представників академічної спільноти 

ЗВІТ про опитування академічної спільноти

Оновлені склади проєктних груп ОП (станом на 23.12.2020р.)

Критерії оцінювання


Стейкхолдери

Співпраця зі стейкхолдерами

Моніторинг ринку працевлаштування випускників

Результати моніторингу ринку праці для випускників

Звіт про результати опитування стейкхолдерів щодо оцінки освітньо-професійних програм кафедри


Протоколи

Протокол № 1 міжкафедрального засідання гарантів і членів проєктних груп освітніх програм “Англійсько/німецько/французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови” ОР “Бакалавр” та “Магістр”

Протокол № 2 міжкафедрального засідання гарантів і членів проєктних груп освітніх програм «Англійсько/німецько/французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» ОР «Бакалавр» та «Магістр»


Анкети

Анкетування студентів бакалаврів

Анкетування випускників бакалаврів та магістрів

ЗВІТ про результати опитування випускників кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу щодо оцінки освітньо-професійних програм кафедри 

Comments are closed