Протоколи засідань проєктної групи ОПП

Протокол № 1 міжкафедрального засідання гарантів і членів проєктних груп освітніх програм “Англійсько/німецько/французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови” ОР “Бакалавр” та “Магістр”

Протокол № 2 міжкафедрального засідання гарантів і членів проєктних груп освітніх програм «Англійсько/німецько/французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» ОР «Бакалавр» та «Магістр»

Протоколи засідань проєктної групи ОПП «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 


Протоколи засідань проєктної групи ОПП «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Comments are closed