Звіти

Звіт за 2023-2024 (магістри) про результати опитування академічної спільноти

ЗВІТ за 2023-2024 (магістри) про результати опитування потенційних роботодавців

ЗВІТИ щодо анкетування магістрів (2023-2024)

ЗВІТ про результати опитування магістрів щодо рівня задоволеності навчанням і викладанням за ОП

ЗВІТ про результати опитування магістрів щодо рівня задоволеності формами і критеріями контрольних заходів

ЗВІТ про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності навчанням і викладанням (березень 2023; бакалаври)

ЗВІТ про результати опитування випускників кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу щодо оцінки освітньо-професійних програм кафедри

ЗВІТ про результати опитування потенційних роботодавців щодо освітньо-професійної програми кафедри

ЗВІТ про результати опитування студентів кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу щодо рівня задоволеності навчанням і викладанням за ОП (січень 2022; бакалавр)

ЗВІТ про результати анкетування студентів-бакалаврів кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу щодо рівня задоволеності формами контрольних заходів і критеріїв оцінювання

ЗВІТ про результати опитування студентів ОП «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» Першого (бакалаврського) щодо задоволеності рівнем підтримки (освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної) за 2021-2022н.р.

ЗВІТ про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності навчанням і викладанням за ОП «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» (квітень 2022; бакалаври)

ЗВІТ про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності навчанням і викладанням за ОП «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» (травень 2022; магістри)

ЗВІТ про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо задоволеності рівнем підтримки (освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної) за ОП “Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови” (вересень 2022; магістри)

Витяг з протоколу засідання кафедри

ЗВІТИ про опитування академічної спільноти

ЗВІТ про опитування роботодавців ОП Магістр 2022-2023

Результат опитування стейкхолдерів

Результат анкетування стейкхолдерів щодо ОПП

 

Comments are closed