Історія

Кафедра комунікативної лінгвістики та  перекладу була утворена в 2006 році на основі функціонування підготовки спеціалістів з перекладу на кафедрах філологічного спрямування відповідних мов (кафедр англійської, німецької та французької мов).

Мета створення кафедри: забезпечення висококваліфікованих спеціалістів із іншомовної комунікації та перекладу, підготовлених у ВНЗ ІV рівня акредитації, для задоволення потреб у народному господарстві, які викликані розширенням міжнародних зв’язків та глобалізаційними процесами, інтенсифікацією міжнародного співробітництва, входження України в міжнародні інтеграційні структури.

Кафедра готує фахівців у галузі мовної комунікації, перекладачів, викладачів основної мови та перекладу. Кафедра забезпечує викладання теоретичних курсів вступу до перекладознавства, історії перекладу, порівняльної граматики, порівняльної лексикології, порівняльної стилістики, основ мовної комунікації, особливостей перекладу художнього тексту та спеціальних текстів. Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Бялик Василь Дмитрович.

Основними напрямами наукових інтересів кафедри є: дослідження в галузі міжмовної та міжкультурної комунікації, вивчення лексичної семантики в асоціативних зв’язках, розробка проблеми художнього перекладу, висвітлення особливостей функціонування різнорівневих мовних одиниць в перекладацькому процесі, розробка та застосування психолого-методологічних прийомів навчання перекладу. Студенти кафедри мають змогу брати участь в всеукраїнських конференціях та конференціях міжнародного рівня.

Особовий склад кафедри підвищує свій рівень в рамках програми British Council тренером від цієї організації є викладач кафедри кандидат філологічних наук Худик Катерина Георгіївна.

На кафедрі частими гостями є професори з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного лінгвістичного університету, Харківського національного університету імені Василя Каразіна, Кропивницького державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Львівського національного університету імені Івана Франка та ін., а також провідні фахівці та вчені із США, Канади, та інших країн, які читають лекції та проводять семінари, майстер-класи для викладачів та студентів, беруть участь у роботі міжнародних конференцій, що проводяться за активною участю кафедри.. Студенти кафедри мають прекрасну можливість проходити педагогічну практику в провідних закладах загальної середньої освіти міста та асистентську практику викладання перекладу в університеті. Перекладацьку практику проходять на базі кафедри, органів місцевого самоуправління, приватних ІТ компаній, обласної державної адміністрації, надаючи послуги синхронного перекладу на міжнародних конференціях та різноманітних заходах, які проводяться як в університеті, місті Чернівці, так і за межами області. Закордонне стажування студенти та викладачі проходять у вишах Австрії, Іспанії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Румунії, США.

Професор Бялик В.Д. перебував в університеті штату Пенсільванії упродовж навчального (2016-2017 н.р) року за програмою В.Фулбрайта  з науковою програмою. В результаті стажування встановлені зв’язки міжнародним університетом штату Вірджинія, підписано міжуніверситетську угоду про співробітництво, організовані зустрічі з амриканським вченим проф. Майклом Найданом.

Кафедра бере участь в організації , проведенні міжнародних наукових конференціях, де провідні вчені України та зарубіжжя (проф. Пермінова А.В. (Київ, Україна, проф Марек Лукасік (Польша), Аурелія Тінакова(Словаччина), Валерій Полковський (Канада), Майкл Найден США) ,Світлана Буджак- Джоунс (США),проф О.М. Білоус (Кропивницький,Україна),проф.Л. Чорноватий(Харків)та ін.), які ділятьсясвоїм досвідом з проблем міжмовної і міжкультурної комунікації та дидактики перекладу.

Спеціальність забезпечується викладанням теоретичних та практичних курсів у складі докторів та професорів: доктора філологічних наук професора Бехти Івана Антоновича , доктора філологічних наук, професора Бялика Василя Дмитровича,  доктора філологічних наук, професора Кушнерика Володимира Івановича; доктора філологічних наук професора Єсипенко Надія Григорівна; кандидатів наук, доцентів: кандидата педагогічних наук, доцента Беженар Ірини Володимирівни , кандидата історичних наук, доцента Бочана Петра Олеговича , кандидата філологічних наук, доцента Бурдейної Олесі Романівни, кандидата філологічних наук, доцента Заслонкіної Анни Володимирівни, кандидата філологічних наук, доцента Косенко Анни Володимирівни, кандидата філологічних наук, доцента Куконіної Наталії Анатоліївни, кандидата філологічних наук, доцента Кущ Еліни Олексіївни, андидата філологічних наук доцента Лесінської Оксани Михайлівни, кандидата філологічних наук, доцента Микитюк Ірини Михайлівни, кандидата філологічних наук, доцента Петренко Оксани Дмитрівни, кандидата філологічних наук, доцента Шумейко Ольги Володимирівни; докторів філософії, кандидатів наук, асистентів: доктора філософії  Балахтар Катерини Сергіївни, доктора філософії Гафу Тетяни Георгіївни, кандидата філологічних наук Головащенко Юлії Сергіївни , кандидата філологічних наук Нузбан Олександри Василівни,  кандидата політичних наук Прохорова Миколи Григоровича; кандидата філологічних наук Равлюк Ірини Євгенівникандидата філологічних наук Руміги Інни Ігорівни, кандидата філологічних наук Сунько Наталії Олегівни,кандидата філологічних наук Худик Катерини Георгіївни асистентів:   Горченко Лесі Анатоліївни,  Кожем’якіної Галини Іванівни Ніжнік Людмили Іванівни, Новосадської Олени Борисівни,  Поведи Тетяни Петрівни, Попович Оксани Олексіївни , Савчук Тетяни Георгіївни, Сурніної Лесі Василівни, Таран Світлани Олегівни. За час існування кафедри захищено три докторські дисертації, 24 кандидатські дисертації, та дві дисертації на здобуття нвукового ступеня доктора філософії, що свідчить про інтенсивну наукову роботу кафедри.

При кафедрі працює творча лабораторія перекладача (ТЛП), де студенти мають змогу відшліфовувати свою перекладацьку майстерність як у царині письмового, так і усного перекладу, а також Drama Club, де поряд із акторською майстерністю студенти покращують свої мовні та комунікативні навички.

photo1694436325

Виконуються перекладацькі проєкти викладачами та за участю студентів з подальшою публікацією у провідних видавництвах  України, а також згідно укладених угод з ректоратом університету, ОДА, приватними компаніями. Науковці кафедри тісно співпрацюють із провідними навчальними закладами України, а також з університетами Великобританії, Канади, США, Румунії; Польщі, Словаччини,  із організаціями: Освітній Громадянський Проект, НУО «Українська Демократична Асоціація», «Вікно в Америку», Центральний Європейський Університет, Британська Рада, Корпус Миру, з посольством США та Великобританії, міжнародними організаціями.

Comments are closed