Про кафедру

logo_kaf

Кафедра теорії і практики перекладу (далі кафедра ТПП) була утворена в 2006 році на основі функціонування підготовки спеціалістів з перекладу на кафедрах філологічного спрямування відповідних мов (кафедри англійської мови, кафедри німецької мови та кафедри французької мови). Мета створення кафедри: забезпечення висококваліфікованих спеціалістів з англо-українського, німецько-українського, підготовлених у вузі акредитації ІV рівня, для задоволення потреб, які викликані розширенням міжнародних зв’язків та глобалізаційними процесами у народному господарстві, інтенсифікацією міжнародного співробітництва, входження України в міжнародні інтеграційні структури.

  Кафедра готує перекладачів та викладачів основної мови. Кафедра забезпечує викладання теоретичних курсів вступу до перекладознавства, історії перекладу, порівняльної граматики, порівняльної лексикології, порівняльної стилістики, основ мовної комунікації, особливостей перекладу художнього тексту та спеціальних текстів.

  Основними напрямами наукових інтересів кафедри є: дослідження в галузі міжмовної та міжкультурної комунікації, вивчення лексичної семантики в асоціативних зв’язках, розробка проблеми художнього перекладу, висвітлення особливостей функціонування різнорівневих мовних одиниць в перекладацькому процесі, розробка та застосування психолого-методологічних прийомів навчання перекладу. Студенти кафедри мають змогу брати участь в всеукраїнських конференціях та конференціях міжнародного рівня.

  На кафедру приїжджають професори з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з Київського національного лінгвістичного університету, читаючи лекції та проводячи науково-методичні семінари для студентів кафедри. Студенти IV та V курсів мають прекрасну можливість проходити педагогічну практику в провідних закладах загальної середньої освіти міста. Також перекладацьку практику проходять на базі обласної державної адміністрації та надаючи послуги синхронного перекладу на міжнародних конференціях.

  Спеціальність забезпечується викладанням теоретичних та практичних курсів у складі професорів: доктора філологічних наук професора Гудманяна Артура Ґрантовича, доктора філологічних наук професора Огуя Олександра Дмитровича та доктора філологічних наук професора Левицького Віктора Васильовича, доцентів: кандидата філологічних наук, доцента Бялика Василя Дмитровича, кандидата філологічних наук, доцента Микитюк Ірини Михайлівни, кандидата філологічних наук, доцента Єсипенко Надії Григорівни, кандидата філологічних наук, доцента Івасюк Ольги Ярославівни, кандидата філологічних наук, доцента Куконіної Наталії Анатоліївни, кандидата філологічних наук, доцента Петренко Оксани Дмитрівни, асистентів: Ніколаєвої Тетяни Дмитрівни, Лесінської Оксани Михайлівни, Негрич Наталії Дмитрівни, Кушніра Тараса Юрійовича, Семенюк Лесі Василівни, Лесінської Оксани Михайлівни, Негрич Наталії Дмитрівни, Косенко Анни Володимирівни, Минзака Олександра Васильовича, Руміги Інни Ігорівни, Нагірного Любомира Ярославовича, Чарковської Олени Борисівни.

  Виконуються перекладацькі проекти за участю студентів разом із провідними видавництвами України, а також згідно укладених угод з ректоратом університету та ОДА. Науковці кафедри тісно співпрацюють із провідними навчальними закладами України; а також з університетами Великобританії, Канади, США, Румунії; із організаціями: Освітній Громадянський Проект, Центральний Європейський Університет, Бритійська Рада, Корпус Миру, з посольством США та Великобританії, передовими міжнародними організаціями.

Comments are closed