Громадське обговорення ОП 2022

Пропонуємо вашій увазі та запрошуємо до обговорення освітньо-професійних програм
«Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови»

за спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.041 «Германські мови та
літератури (переклад включно), перша – англійська)» галузі знань 03
«Гуманітарні науки»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>