Курсові роботи 2020-2021 р.

 341 група

ПІБ Тема Керівник
1 Андріїшин Юрій Володимирович Політкоректна лексика в сучасному англомовному медіа тексті та шляхи її відтворення українською мовою Бялик В.Д.
2 Бойко Андрій Іванович Реклама як інтертекстуальний феномен Сунько Н.О.
3 Бондарчук Анна Василівна ПРИНЦИПИ СМИСЛОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ АНАЛІЗУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ВЕРСІЇ РОМАНУ „ЕНН ІЗ ЗЕЛЕНИХ ДАХІВ”) Заслонкіна А.В.
4 Боровська Христина Ігорівна Особливості перекладу інфінітивів в англомовних текстах Бялик В.Д,
5 Гарасим`юк Роксолана Михайлівна ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ТЕКСТ ЯК ОСНОВА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ на матеріалі рекламних звернень Сунько Н.О,
6 Душенко Артем Володимирович Особливості відтворення поетичної метрики в перекладі Бялик В.Д.
7 Завальнюк Віталій Юрійович Лексичні засоби створення страху у романах американського автора Стівена Кінга Бялик В.Д.
8 Малишевська Інна Ігорівна Абревіатури та скорочення у текстах електронної комунікації Бялик В.Д.
9 Онеску Світлана Ігорівна Функціональні особливості прислів’їв і приказок Бялик В.Д.
10 Пентескул Каріна Григорівна Інтертекстуальність як прояв підтексту автора в художньому дискурсі Сунько Н.О.
11 Поповецька Яна Едуардівна Структурно-граматичні та лексичні особливості заголовків англомовних медіатекстів у комунікативно-прагматичному аспекті Лесінська О.М,
12 Супрович Ілана Дмитрівна Особливості перекладу абревіатур в ГЗ Сунько Н.О.

 

342 група

ПІБ Тема Керівник
1 Атаманюк Марко Петрович
2 Буячок Юлія Юріївна Лінгвопрагматичні особливості перекладу політичних промов( на матеріалі президентської виборчої кампанії у США 2016 року) Косенко А.В.
3 Верега Вікторія Михайлівна Особливості використання компресії і декомпресії при перекладі англомовних кіносценаріїв Заслонкіна А.В.
4 Гуз Анастасія Віталіївна Лінгво-стилістичні особливості англомовних політичних промов на матеріалі промов Уінстона Черчілля Шумейко О,В.
5 Джумарик Владислав Сергійович Ідіоматичні вирази та усталені словосполучення в художньому творі: лінгвопрагматичний і перекладознавчий аспекти Бялик В.Д.
6 Мацоцький Вадим Євгенович Пасивні та каузативні конструкції в науково-технічних англійських текстах  Бялик В.Д.
7 Овачук Леонід Ілліч Лексико граматичні особливості перекладу термінів галузі інтернет-технологій Лесінська О.М.
8 Остафійчук Ганна Володимирівна Особливості перекладу англійських прислів’їв та приказок  Косенко А.В.
9 Пасовиста Діана Василівна Переклад ідіоматичних/фразеологічних виразів Шумейко О.В.
10 Погоріла Аліна Володимирівна ЛІНГВОКУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ „НІКЧЕМНИЙ Я”:  СТРАТЕГІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ Заслонкіна А.В.
11 Попко Олександр Олександрович Взаємодія словотвору та перенесення значення у неологізмах (на матеріалі науково-технічної літератури) Сунько Н.О.
12 Цицюра Дарія Русланівна Використання та переклад метафор у художніх творах (на основі роману ДжоджоМойес «До зустрічі з тобою») Косенко А.В.
13 Чорнокожа Влада Юріївна Проблеми перекладу англомовних газетних заголовків Сунько Н.О.
14 Шородок Василь Анатолійович Мовні засоби вираження, зображення та розвитку магії в англомовних жанрах фентезі Лесінська О.М.

 

343 група

ПІБ Тема Керівник
1 Боднарук Анатолій Максимович                                              Стратегія декомпресії в кіноперекладі (на прикладі кінофільму Гая Річі «Великий куш» Заслонкіна А.В.
2 Боднарюк Владислав Миколайович « Англомовні скорочення у соціальних мережах: фенкціональний і семантичний аспекти» Таран С.О.
3 Гавриш Іван Іванович                                                                
4 Гівчак Ірина Миронівна «Фразеологічні одиниці як засіб атракції у англомовному газетному заголовку» Сунько Н.О.
5 Гнитко Надія Анатоліївна « Мовна гра як прояв інтертекстуальності в газетно-публіцистичному стилі та способи її перекладу» Сунько Н.О.
6 Мальська Марія Ігорівна « Особливості перекладу медичної термінології у художній літературі ( на матеріалі оригіналу і перекладу роману Т. Геррітсен « Хірург») Заслонкіна А.В.
7 Патак Оксана Михайлівна                                                
8 Перейма Іванна Ярославівна Лінгвостилістичні особливості створення пейзажного опису в англомовних художніх творах  Косенко А.В.
9 Покиданець Аліса Олегівна Засоби вираження категорії емоційності в сучасних англійських публіцистичних текстах  Лесінська О.М.
10 Приймак Діана Петрівна Переклад еліптичних газетних заголовків  Сунько  Н.О.
11 Прокопів Віктор Олександрович Лексико-семантичні та граматичні особливості фахової лексики англомовних текстів спортивної тематики та її переклад українською мовою Косенко А.В.
12 Процик Олена Володимирівна Формальні трансформації в українському перекладі роману Ф. Пулмана «Північне Сяйво» Заслонкіна А.В.
13 Семенюк Анастасія Сергіївна Особливості перекладу науково-технічного тексту Шумейко О.В.
14 Юзефович Ніколь Михайлівна Лексичні особливості англомовних та україномовних текстів політичних промов Косенко А.В.
15 Яроцька Анастасія Іванівна Принципи перекладу мистецтвознавчих і релігійних термінів ( на матеріалі оригіналу і перекладу роману Д.Брауна «Джерело»  Заслонкіна А.В.

 

344 група

1 Андоній Юлія Вікторівна Лексичні та синтаксичні особливості перекладу науково-популярних текстів Гафу Т.Г.
2 Житарюк Ангеліна Миколаївна Фразеологічні одиниці у газетних заголовках та особливості їх перекладу Сунько Н.О.
3 Край Христина Святославівна Технологія навчання студентів-філологів усного послідовного перекладу Беженар І.В.
4 Курочкіна Євгенія Валеріївна Структурно- функціональні характеристики скорочень в англомовних комп’ютерних текстах Равлюк І.Є.
5 Кусік Анастасія Юріївна Вербальні засоби впливу в англомовних медійних текстах Гафу Т.Г.
6 Мазуркевич Назарій вікторович                                               
7 Марковська Тетяна Любомирівна Комунікативний підхід у перекладі. Гафу Т.Г.
8 Мількова Валерія Ігорівна Значення гендерних маркерів при перекладі офіційно-ділових промов Сурніна О.В.
Мікловда Сергій Особливості функціонування сучасного англомовного політичного сленгу та його переклад українською мовою Шумейко О.В.
9 Романовська Анастасія Вікторівна Мовно стилістичні аспекти перекладу англомовного психологічного роману  Сурніна О.В.
10 Туєва Анастасія Олегівна Абревіатури та скорочення в текстах електронної комунікації  Сурніна О.В.
11 Фрасинюк Юлія Петрівна Семантично- функціональні особливості політичної метафори та її переклад українською мовою Сурніна О.В.
12 Яловега Іван Вікторович Особливості перекладу патентів англійською мовою Сурніна О.В.

 

345 група

ПІБ ТЕма КЕРІВНИК
1 Голомисова Катерина Дмитрівна Лексичні засоби створення страху в творах американського письменника Стівена Кінга Равлюк І.Є.
2 Грижук Богдан Васильович Абревіатури та скорочення у англ електронних текстах Сурніна О.В.
3 Залипка Владислав Тарасович Особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови Лесінська О.М.
4 Кіщук Ростислав Петрович Лінгвістичні особливості англомовних рекламних текстів Сурніна О.,В.
5 Ковальова Анна Русланівна Скорочення та абревіації в англомовному тексті Таран С.О.
6 Козловська Тетяна Іванівна Лексико-семантичні особливості функціонування звуконаслідувальної лексики в англомовних художніх творах та специфіка її відтворення українською мовою. Равлюк І.Є.
7 Кравець Анна Сергіївна Інтернаціоналізми та “хибні друзі перекладача” у англомовних науково-технічних текста Лесінська О.М.
8 Крупчак Марта Олександрівна Функціональні особливості англійських прислів’їв та приказок Лесінська О.М.
9 Молчанова Дарина Олександрівна Мовні засоби вираження іронії в художніх англомовних текстах та її переклад  українською мовою (Таран С.О.) Таран С.О.
10 Опаєць Дарія Костянтинівна Лексико-сематична специфіка просторічної та жаргонної лексики англомовних ситуативних комедій(ситкомів) та особливості її відтворення під час дублювання українською мовою Равлюк І.Є.
11 Пальоха Анна Валеріївна особливості використання інверсії в англомовних художній творах Косенко А.В.
12 Прокоп`юк Ліліана Андріївна Мовні особливості перекладу сучасної англомовної поезії Шумейко О.В.
13 Терехіна Богдана-Ніколєтта Вікторівна Переклад ідіоматичних/фразеологічних виразів Таран С.О.
14 Шевчук Христина Борисівна Міфоніми як специфічний клас іменників та особливості їх перекладу Таран С.О.

 

346 Група

ПІБ ТЕМА КЕРІВНИК
Бабенко Антон Олександрович Комунікативно-прагматичні особливості сучасних політичних промов та їх переклад РАвлюк І.Є.
Барабанова Дарія Сергіївна Неологізми сфери шоу-бізнесу та способи їх передачі українською мовою(на матеріалах англомовних ЗМІ) Лесінська О.М.
Білоус Михайло Васильович
Драган Елеонора Михайлівна “Скорочення та абревіація в англомовному тексті”, Худик К.Г.
Друк Каріна Олександрівна «Лексико- граматичні та жанрово-стилістичні особливості перекладу контрактів( на матеріалі англ та укр мови)», Лесінська О.М.
Камінська Юлія Анатоліївна «Лінгвістичні засоби вираження гендеру в англійській мові» Лесінська О.М.
Ковальчук Наталія Володимирівна                                           особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови Худик К.Г.
Костинюк Світлана Іллівна Створення комічного ефекту в англомовному анектоді як лінгвістична і перекладознавча проблема.  Косенко А.В.
Олеськів Сергій Вікторович Засоби вираження ввічливості в англомовній кореспонденції та їх переклад українською мовою Лесінська О.М.
Палагнюк Максим Іванович «Переклад текстів жанру есе» Новосадська О.Б.
Петрук Вікторія Андріївна «Особливості вербалізаціі концепту «страху» в англомовних прозових творах (на матеріалі творів Г. Лавкрафта»), Лесінська О.М.
Сисак Денис Анатолійович «Лексико-граматичні та стилістичні особливості англомовних рекламних слоганів: діахронічний та перекладознавчий аспекти.» Лесінська О.М.
Старчук Ольга Миколаївна «Переклад ідіоматичних/ фразеологічних виразів» Косенко А.В.
Яцюк Яна Василівна Використання маркерів політкоректності в англомовних медіа текстах та специфіка їх перекладу Равлюк І.Є.
Мікловда Сергій Сергійович                         

 

347 група

ПІБ ТЕМА КЕРІВНИК
1
2 Гнатюк Катерина Андріївна «Стереотипізація образу жінки в англійських та українських картинах світу при перекладі» Равлюк І.Є.
3 Гупка Катерина Миколаївна Експресивний синтаксис у книгах Дж. Роулінг та засоби його перекладу українською мовою Равлюк І.Є.
4 Дирик Адріана Володимирівна   “Функціонально-семантична парадигма прикметників у художньому  тексті”       Лесінська О.М.
5 Ільчук Руслан Русланович Вплив контексту на створення та структуру тексту перекладу. Гафу Т.Г.
6 Кірилюк Вадим Іванович Переклад як об‘єкт лінгвістичного моделювання Гафу Т.Г.
7 Клевчук Ольга Василівна “Значення соціокультурного аспекту в перекладі. “ Таран С.О.
8 Крижанівська Богдана Володимирівна Запозичення в сучасній англійській мові, їх значення та класифікація Сурнінап О.В.
9 Лукань Алла Дмитрівна Стилістичні особливості рекламних текстів та їх відтворення в перекладі» Равлюк І.Є.
10 Павлюк Анастасія Тодорівна Англійські фразеологізми на позначення емоційного стану людини та способи їх відтворення українською мовою Шумейко О.В.
11 Палій Віталіна Олександрівна Особливості використання фразеологічних одиниць у засобах масової інформаці Гафу Т.Г.
12 Патраш Діана Валеріївна Абревіатури та скорочення в англомовній науково-технічній літературі Шумейко О.В.
13 Семенюк Владислав Олегович Полоітичні фразеологізми англійською мовою та специфіка їх переладу українською мовою Сурніна О.В.
14 Херувимова Ілона Юріївна Авіаційна термінологія Сурніна О.В.

 

4 КУРС

441 ГРУПА

ПІБ ТЕМА КЕРІВНИК
1 Гадзира Соломія Ігорівна Інтернаціоналізми та “хибні друзі перекладача” у англомовних науково-технічних текстах Бялик В.Д.
2 Гончарюк Яна Анатоліївна Комунікативний підхід у перекладі Бялик В.Д.
3 Дячок Тетяна Павлівна Вербальні засоби впливу в англомовних медійних текстах Бялик В.Д.
4 Канарська Анастасія Андріївна Лінгво- стилістині особливості англомовних політичних промов (на матеріалі промов Уінстона Черчілля) Бялик В.Д.
5 Лукова Юлія Олегівна Фразеологічні одиниці у мас-медійному і літературному дискурсі Сунько Н.О.
6 Мазурак Орися Іванівна Семантико-стилістичнй аспект гри слів як засобу вираження гумористичного та іронічного ефекту в художніх творах О.Генрі Сурніна О.В.
7 Мігаєсі Тетяна Костянтинівна Англо-український та німецько-український переклад поезії. ( Вірші Івана Франка та Зельми Меербаум) Лесінська О.М.
8 Ріхтер Юлія Англійський медичний текст та особливості його перекладу Бялик В.Д.
9 Тудовші Еріка Василівна Особливості вживання ідіом в англомовних медійних текстах Косенко А.В.

 

442

ПІБ ТЕМА КЕРІВНИК
1 Гладиш Дар`я Олександрівна Англомовні скорочення у соціальних мережах: переклад, функціональний і семантичний аспекти Лесінська О.М.
2 Задорожна Анна Дмитрівна Варіативно-інтерпретаційний потенціал перекладача та його реалізація у перекладі художнього твору  Бялик В.Д,
3 Капуш Лілія Миколаївна Особливості передачі квазіреалій при перекладі науково-фантастичної літератури з англійської мови на українську Шумейко О.В.
4 Кінащук Тетяна Іванівна Фразеологічні одиниці як засіб атракції англомовного газетного заголовка та особливості їх перекладу Сунько Н.О.
5 Лагутіна Валерія Віталіївна Неологізми публіцистичного стилю в українській та англійській мовах Сунько Н.О.
6 Маланчук Юлія Євгеніївна Засоби експресивності в англомовних публіцистичних текстах та особливості їх перекладу Сунько Н.О.
7 Мицкан Марина Миколаївна Застосування перекладацьких трансформацій в англійсько-українському художньому перекладі ( на матеріалі циклу книг Хроніки Нарнії) Шумейко О.В.
8 Оленяк Ліліана Ігорівна Застосування перекладацьких антонімічних трансформацій при перекладі художнього твору з англійської мови на українську Шумейко О.В.
9 Франчук Аліна Мирославівна
10 Чукур Яна Романівна                                 31.08.200 Типологія прецедентних феноменів у газетному заголовку та особливості їх перекладу Сунько Н.О.

 

443

ПІБ ТЕМА КЕРІВНИК
1 Будніцька Іванна Алімівна Особливості аудіовізуального перекладу телесеріалу ,,The Morning Show” українською мовою Заслонкіна А.В.
2 Жураковська Вікторія Василівна Неологізми публіцистичного стилю в англійській та українській мовах Заслонкіна А.В,
3 Закревська Вікторія Володимирівна Фразеологічна синонімія та її еквівалентність при перекладі оповідань О. Генрі та роману Оскара Вайлда «Портрет Доріана Грея Заслонкіна А.В.
4 Лиса Єлизавета Андріївна Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з елементом порівняння (англо-українські співвідношення) Бялик В.Д.
5 Лобур Анастасія Василівна Лінгвальні особливості англомовних текстів політичних промов Бялик В.Д.
6 Петихачна Катерина Леонідівна Проблеми перекладу газетних заголовків з англійської та німецької мов на українську Лесінська О.М.
7 Тодераш Маріна Іванівна Особливості перекладу назв кінофільмів з англійської мови на українську Беженар І.В.

 

444 

ПІБ ТЕМа КЕРІВНИК
1 Гоцман Євгенія Василівна Особливості перекладу науково-технічного тексту  Лесінська О.М.
2 Грицяк Христина Русланівна                  
3 Данилюк Мирослава Володимирівна Англомовний рекламний текст як відображення національної картини світу та особливості його перекладу  Косенко А.В.
4 Данишенко Олександра Ярославівна Функціональні особливості англійських прислів’їв та приказок  Лесінська О.М.
5 Дорогончан Каріна Геннадіївна Переклад текстів жанру есе Косенко А.В.
6 Лебеденко Микола Миколайович Особливості вербалізації концепту «страх» в англомовних прозових творах ( на матеріалі творів Г.Лавкрафта)
7 Магалюк Юлія Віталіївна Лексико-семантичні та функціонально- стилістичні засоби вербалізації почуття кохання в творах англомовних письменників Лесінська О.М.
8 Пістружак Крістіна Вікторівна Функіцонування власних імен у творі Дж.Т.Мартіна « A song of Ice and Fire» та осбливості їх перекладу українською мовою Лесінська О.М.
9 Позичайло Віктор Володимирович                                           Худик К.Г.
10 Репецький Іван Олексійович Лінгвокультурні особливості реалій сленгу американських студентів та їх переклад Лесінська О.М.
11 Ровенчук Марія Михайлівна Лексико-граматичні та стилістичні особливості англомовних рекламних слоганів та їх переклад  Косенко А.В.
12 Ряба Анастасія Олегівна Абревіатури та скорочення в текстах електронної комунікації  Бялик В.Д.
13 Шаш Малік Джем                                            

 

445

ПІБ ТЕМА КЕРІВНИК
1 Васильчик Діана Анатоліївна Особливості перекладу англійських казкових реалій Лесінська О.М.
2 Григорошенко Карина Валентинівна Структурно семантичні особливості англійських юридичних термінів та їх переклад Лесінська О.М.
3 Кондесюк Назарій Сергійович Переклад творчості Василя Стуса на англійську мову. Проблема нобелівської премії з літератури в Україні Лесінська О.М.
4 Куриляк Тетяна Іванівна Неологізми сфери шоу-бізнесу та способи їх передачі українською мовою (на матеріалах англомовних ЗМІ) Лесінська О.М.
5 Марчук Василь Миколайович Лінгвістичні засоби вираження гендеру в англійській мові Бялик В.Д.
6 Ротко Анастасія Іванівна «Лінгвістичні засоби вираження гендеру в англійській мові» Равлюк І.Є.
7 Сажко Крістіна Олегівна Cкорочення та абревіатури в англомовній пресі та журналах Бялик В.Д.
8 Стратейчук Тетяна Ігорівна Стратегії перекладу англійської юридичної  термінології українською мовою Заслонкіна А.В.
9 Трифаненко Мар`яна Василівна Абревіатури та скорочення в англомовній науково-технічній літературі та їх переклад українською мовою Беженар І.В.
10 Цвігун Владислав Олегович Компаративні фразеологізми в сучасній англійській мові та їх прагматичний потенціал Косенко А.В.
11 Черкавська Дарина Василівна Особливості використяння компресії та декомпресії при перекладі англомовних кіносценаріїв. Равлюк І.Є.
12 Щенсневич Карина Миколаївна Фразеологічні інновації у системі  англійської мови ХХІ сторіччя (на матеріалах ЗМІ) Косенко А.В.

 

446

ПІБ ТЕМа КЕРІВНИК
1 Діордійчук Лілія Валентинівна Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з елементом порівняння (англо-українські співвідношення) Шумейко О.В.
2 Казимір Яна Владиславівна                                                      Номінації персонажів у художньому тексті (на матеріалі англійськомовної прози) Микитюк І.М.
3 Кіцен Кароліна Володимирівна
4 Костенюк Каріна Олександрівна «Лінгвокультурні особливості реалій сленгу американських студентів та їх переклад» Равлюк І.Є.
5 Маліцька Каріна Андріївна « Іронія як засіб вираження комічного в англомовних художніх текстах та її переклад українською мовою»  Шумейко О.В.
6 Мацко Олександр Васильович
7 Мельник Ірина Анатоліївна “Лінгвістичні особливості перекладу серіалів з англійської мови на українську” Шумейко О.В.

 

447

ПІБ ТЕМА КЕРІВНИК
1 Бучек Божена Василівна Структурно-сематичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом зоонімом. Косенко А.В.
2 Гливка Ольга Василівна Мовні особливості перекладу сучасної англомовної поезії. Косенко А.В.
3 Дулепко Юлія Русланівна Лексико-семантичні особливості англомовного сленгу Равлюк І.Є.
4 Опаєць Ніколета Георгіївна “Словотворчі моделі неологізмів в сучасній англійській мові та способи їх перекладу” Косенко А.В.
5 Петричко Діана Віталіївна Юридичні терміни в англомовній художній літературі: їх функціонування та переклад українською мовою Равлюк І.Є.
6 Резніченко Аліна Олександрівна „ Лексичні особливості перекладу термінів на матеріалі англомовних юридичних текстів” Бялик В.Д.
7 Славіта Мартіна Іванівна Особливості перекладу патентів англійською мовою Косенко А.В.
8 Терзі Іван Костянтинович Вплив контексту на створення та структуру тексту перекладу Куконіна Н.А.
9 Тимчук Олексій Олександрович Молодіжний сленг в англ мові 21століття Бялик В.Д.
10 Щерань Максим Олегович Особливості перекладу науково-технічного тексту Куконіна Н.А.

 

Заочна форма. 404 група

Амброс Сандріна Лінгвістичні засоби вираження гендеру в англійській мові Худик Катерина Георгіївна
Сікорська Діана Скорочення та абревіація в англомовному тексті Лесінська Оксана Михайлівна
Пужняк Діана Неологізми сфери шоу-бізнесу та способи їх передачі українською мовою (на матеріалах англомовних ЗМІ) Худик К.Г.
Белінська Аліна Проблеми перекладу газетних заголовків з англійської  мови на українську. Бялик В.Д.
Кухар Анастасія Лексико-сематичні та функціональні специфіки англомовної медичної термінології. Шумейко О.В.
Красовська Богдана Абревіатури та скорочення в англомовній науково-технічній літературі. Лесінська О.М.
Карвацька Інна Функціональні особливості англійських прислів”їв та приказок (паремії). Бялик В.Д.
Ілащук Марина Стереотипізація образу жінки в українській та англійській мовних картинах світу та її відображення перекладі Бялик В.Д.
Довбня Ганна Функціональні особливості англійських прислів”їв та приказок Бялик В.Д.
Горох Катерина Проблеми перекладу газетних заголовків з англійської  мови на українську. Куконіна Н.А.
Осадчук (Шпитчук) Тетяна Множинність перекладів – шлях до об’єктивного відтворення оригіналу Куконіна Н.А.
Букмирза Анна Лінгвістичні особливості англомовних рекламних текстів Худик К.Г.
Васка Марія Лексичні засоби створення страху в творах американського письменника Стівена Кінга Лесінська О.М.
Тодорюк Тетяна Особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови Худик К.Г.
Никифорюк Лілія Переклад як об‘єкт лінгвістичного моделювання Бялик В.Д.
Козенюк Ніна Особливості вживання ідіом в англомовних медійних текстах Петренко О.Д.
Петращук Марія-Данієла Мовні особливості перекладу сучасної англомовної поезії Петренко О.Д.
Клепко Альона Лексико-граматичні особливості перекладу термінів в галузі Інтернет-технологій Худик К.Г.
Боднарук Ірина Англійські казкові реалії та особливості їх перекладу українською мовою Куконіна Н.А.
Раца Олександра Особливості перекладу газетних заголовків Бялик В.Д.

 

Comments are closed