Наукові гуртки

На кафедрі комунікативної лінгвістики та перекладу створені наукові гуртки для студентів ОР «Бакалавр» та ОР «Магістр» (ухвала засідання кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу (протокол № 4 від 23.11.2020); ухвала засідання методичної ради факультету іноземних мов (протокол № 3 засідання методичної ради факультету іноземних мов від 10.12.2020 р.); ухвала засідання Вченої ради факультету іноземних мов (протокол № 12 засідання Вченої ради факультету іноземних мов від 10.12.2020 р.).


Щоб отримати останні новини, натисніть на назву гуртка:

 

 

Іншомовна комунікація та аудіовізуальний переклад

Letter of appreciation from the Department to Cecily Tyler the founder of Docutribe

Керівник: доцент Петренко О.Д.


Комунікація та переклад у бізнес-сфері

Розвиток hard і soft skills

Керівник: доцент Бочан П.О.


CATs for GRADS (3 курс, ОР «Бакалавр»)

Керівник: Сорочан О.В.


Алгоритм наукового дослідження для майбутніх перекладачів (3 курс, ОР «Бакалавр»)

Керівник: Сунько Н.О.


Наукове дослідження як об’єкт діяльності майбутніх перекладачів (4 курс, ОР «Бакалавр»)

Керівник: Лесінська О.М.


Наукове дослідження як об’єкт діяльності майбутніх перекладачів (3-4 курс, ОР «Бакалавр»)

Керівник: Сунько Н.О. (3 курс)
Керівник: Лесінська О.М. (4 курс)


Актуальні проблеми наукових досліджень у перекладознавстві та комунікативній лінгвістиці (ОР «Магістр»)

Керівник: Шумейко О.В.


Основи наукових досліджень з методики навчання іноземних мов та перекладу (3 та 4 курс, ОР «Бакалавр»)

Керівник: Равлюк І.Є.


Лінгвістичні теорії та лінгвокультурні аспекти другої іноземної мови (англійської) (ОР «Магістр») (протоколи).

Керівник: Косенко А.В.


Науково-практичні аспекти перекладу як акту міжмовної комунікації (4 курс, ОР «Бакалавр»)

Керівник: Микитюк І.М.


Творча лабораторія перекладача: усний переклад (ОР «Бакалавр»)

Керівник: Заслонкіна А.В.

 

 

 


Comments are closed