Перший доктор філософії зі спеціальності 035 Філологія в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича!

7 травня на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 76.051.009 відбувся захист дисертації Гафу Тетяни Георгіївни «Сучасний англомовний гастрономічний дискурс: когнітивний вимір» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія.
Спеціалізована вчена рада у складі доктора філологічних наук, професора Шабат-Савки Світлани Тарасівни (голова ради), доктора філологічних наук, професора Кійка Юрія Євгеновича, кандидата філологічних наук, доцента Заслонкіної Анни Володимирівни (рецензенти), доктора філологічних наук, професора Бистрова Якова Володимировича та доктора філологічних наук, професора Приходько Ганни Іллівни (опоненти) на підставі результатів таємного голосування одноголосно прийняла рішення про присудження Гафу Тетяні Георгіївні ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія.

Факультет іноземних мов щиро вітає Тетяну Георгіївну та її наукового керівника доктора філологічних наук, професора Осовську Ірину Миколаївну та бажає творчого і плідного наукового майбутнього!

photo5240449173520757358

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>