Громадське обговорення ОПП

Кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує усіх зацікавлених стейкхолдерів) долучитися до обговорення та внесення змін до діючих освітніх програм Першого (бакалаврського) та Другого (магістерського) рівнів вищої освіти (2020 року); тривалість обговорення: 01.02 –20.03.2021 року. ОПП 2020 року

035 Філологія «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 035 Філологія «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» Другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Зауваження та пропозиції щодо підвищення якості освітніх програм просимо надсилати на офіційну електронну скриньку кафедри ( kkl@chnu.edu.ua ; kkl@chnu.cv.ua ) або шляхом заповнення онлайн-форм за відповідними посиланнями.


Документація по ОПП «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія:

Обгрунтування змін до ОПП першого(бакалаврського) рівня вищої освіти

Аналіз ОПП ОР “Бакалавр” інших ЗВО


Анкета-опитування роботодавців щодо освітньо-професійної програми (ОПП) «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія 035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)» галузі знань 03 «Гуманітарні науки».

Посилання на анкету:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbVcWupEmt1VARDGmCJRJSFTwOJwp1lhCTtREyMxhpFwMWkw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Анкета опитування стейкхолдерів


АНКЕТА для зовнішніх представників академічної спільноти (ОР Бакалавр)

АНКЕТА для зовнішніх представників академічної спільноти (ОР Магістр)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>