Анкетування студентів 2 курсу (4 семестр, 2021 рік ОНОВЛЕНА)

Анкетування студентів 2 курсу (4 семестр, 2021 рік)
До уваги студентів 2 курсу кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу, які навчаються за ОП «Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»!

https://docs.google.com/forms/d/1-ruOmJNdoJSSTAam4YqJ2tYrhxpgCsXin4AX-mcLr1s/prefill

Пропонуємо Вам дисципліни вільного вибору на 4 й семестр 2022 року.
З силабусами дисциплін можна ознайомитися на сайті кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>